Autionmaa

Autionmaalta lähtevä vesi vuonna 2019
Määritys Keskiarvo Minimi Maksimi Yksikkö
Heterotrofinen pesäkeluku 22±2 ⁰C 68±4h001pmy/ml
Koliformiset bakteerit 37 ⁰C 24h000pmy/100ml
Alkaliteetti0,950,881,00mmol/l
Ammonium<0,01<0,010,01mg/l
Hiilidioksidi1,51,12,4mg/l
Kalsium151316mg/l
Aktiivinen kokonaiskloori0,220,170,29mg/l
Vapaa kloori0,220,160,28mg/l
Kloridi3,02,112mg/l
Kokonaiskovuus0,430,380,47mmol/l
Magnesium1,51,41,7mg/l
Mangaani<1,1<1,12,6µg/l
Nitraatti<1,0<1,05,3mg/l
Nitriitti<0,01<0,01<0,01mg/l
pH8,17,98,2
Rauta32,89,283,0µg/l
Sameus0,430,211,0FNU
Orgaaninen kokonaishiili, TOC0,54<0,50,61mg/l

Tuotamme puhdasta vettä ympäristöystävällisesti