Päävesijohdon rinnakkaisputki

Päävesijohdon rinnakkaisputki

Lakeuden Veden rinnakkaisvesijohto-projektin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen keväällä 2015. Ilmajoelle toteutettiin kaivamalla ja vaakaporaamalla n. 3,3 km uutta putkilinjaa nykyisen putken rinnalle. Talvella 2016-217 rinnakkaisputkea rakennettiin Ilmajoelle n. 4,6km ja talven 2017-2018 aikana rinnakkaisputken rakentamistyöt siirrettiin Kurikkaan, jotta rakentamistyöt saataisiin tehtyä yhtäaikaisesti Kurikan Magneetin rakentamisen kanssa. Keväällä jatkettiin rinnakkaislinjan rakentamista Kurikasta Ilmajoelle. Rakentamistöiden valmistuttua rinnakkaisputkea on rakennettu Kurikkaan ja Ilmajoelle 16 km.  

Toukokuussa 2019 siirryttiin rakentamaan rinnakkaislinjaa Kauhajoelle Nummikankaalle yhdessä Kauhajoen Vesihuolto Oy:n kanssa. Nummijärven ja Hyypänjokilaakson välille rakennettiin noin 9 kilometriä uutta putkilinjaa nykyisen rinnalle. Linja valmistui vuoden 2019 lopulla ja otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. 

Rinnakkaisen putken avulla turvataan häiriötöntä ja riittävää vedenjakelua. Samalla varaudutaan nykyisen runkolinjan saneeraukseen tulevaisuudessa. 

Tuotamme puhdasta vettä ympäristöystävällisesti