Vedenottamot

Kaikki Lakeuden Veden jakelema vesi on pohjavettä. Pohjavettä otetaan yhdeltätoista  pohjavedenottamolta ja vesi käsitellään kolmessa käsittelylaitoksessa. Vedenottamot Karviassa (Kauraharjunkangas ja Kantinkangas) otettiin käyttöön maalis-huhtikuussa 2021. Vedenottamoilta pumpattiin vuonna 2021 vettä yhteensä 6 361 389 m³/a (17 428 m³/d). Veden pumppaus jakautui ottamoittain seuraavasti:

Vedenotto (m³/d)Vedenotto (m³/d)
20212020
Kauraharjunkangas (PK2)1 3040
Kantinkangas (PK1)1390
Kantikangas (PK3)6350
Pahalähde5 2795 661
Nummikangas A2 7102 981
Iso-Nummikangas7131 281
Heikinkangas A + B986993
Autionmaa2 6842901
Koskuuslähde2 8343 012
Pyssykangas146134 
Yhteensä 17 42816 964

Tuotamme puhdasta vettä ympäristöystävällisesti