top of page

Pyssykankaan vesilaitos

untitled-1-7.jpg

Pyssykankaan vesilaitos on hankittu Seinäjoen kaupungilta vuonna 2006 ja laitos on saneerattu kokonaan samana vuonna. Laitoksen mitoituskapasiteetti on 35 m³/h.

Laitokselle tuleva vesi johdetaan ilmastuksen läpi kalkkikivisuodattimille, jossa tapahtuu raudanpoisto ja alkalointi. Lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla. Suodattimia ajetaan sarjassa ja viimeiseen suodattimeen on lisätty kalkkikiven päälle aktiivihiiltä.

Aktiivihiili poistaa tehokkaasti vedessä muuten esiintyvää hajua ja makua. Pyssykankaan vesilaitokselta johdetaan vettä Peräseinäjoelle.

Pyssykankaalta lähtevä vesi 2023

LOGO.png

Määritys                    Keskisarvo  Minimi   Maksimi    Yksikkö

Heterotrofinen pesäkeluku 22±2 ⁰C 68±4h

Koliformiset bakteerit 37 ⁰C 24h

Alkaliteetti

Ammonium

Hiilidioksidi

Kalsium

Kloridi

Kokonaiskovuus

Magnesium

Mangaani

Nitraatti

Nitriitti

pH

Rauta

Sameus

Orgaaninen kokonaishiili, TOC

Väriluku

Haju

Maku

0

0

0,61

<0,01

0,55

10,1

<1

0,28

0,62

<1,1

<1

<0,01

8,41

6,8

0,2

1,4

<10

hajuton

0

0

0,6

<0,01

0,3

10

<1

0,27

0,6

<1,1

<1

<0,01

8,5

9,6

<0,20

1,4

<10

0

0

0,7

<0,01

0,4

12

1,1

0,32

0,7

<1,1

<1

<0,01

8,6

14

0,31

2,2

10

pmy/ml

pmy/100ml

mmol/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mmol/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

FNU

mg/l

mg Pt/l

bottom of page