Autionmaa

Autionmaan vesilaitoksella käsitellään Kauhajoelta ja Kurikasta pumpattu pohjavesi. Laitoksen mitoituskapasiteetti on 900 m3/h. Laitos on valmistunut 1994 ja alkalointilaitoksen saneeraus valmistui vuonna 2003. Vuonna 2010 valmistui biologinen raudanpoistolaitos, missä käsitellään Autionmaan omilta ottamoilta pumpattava vesi. Vuonna 2014 rakennettiin kalkkikivialkaloinnin ja raudanpoiston huuhteluvesille kaksi uutta huuhteluvesiallasta. Kauhajoelta tuleva vesi johdetaan yhdessä raudanpoistosta tulevan veden kanssa ilmastuksen läpi kalkkikivisuodattimille, jossa tapahtuu alkalointi ja myös osa raudasta poistuu. Lähtevä vesi UV-desinfioidaan ja jälkivarmistukseksi lisätään pieni määrä klooria. Autionmaan vesilaitoksen vesi jaellaan Kurikkaan, Jalasjärvelle, Ilmajoelle ja Seinäjoelle.

Autionmaan prosessikaavio.pdf

Tuotamme puhdasta vettä ympäristöystävällisesti