top of page

Autionmaan vesilaitos

untitled-1.jpg

Autionmaan vesilaitoksella käsitellään Kauhajoelta ja Kurikasta pumpattu pohjavesi. Laitoksen mitoituskapasiteetti on 900 m³/h.

Laitos on valmistunut 1994 ja alkalointilaitoksen saneeraus valmistui vuonna 2003. Vuonna 2010 valmistui biologinen raudanpoistolaitos, missä käsitellään Autionmaan omilta ottamoilta pumpattava vesi.

Vuonna 2014 rakennettiin kalkkikivialkaloinnin ja raudanpoiston huuhteluvesille kaksi uutta huuhteluvesiallasta. Kauhajoelta ja Karviasta tuleva vesi johdetaan yhdessä raudanpoistosta tulevan veden kanssa ilmastuksen läpi kalkkikivisuodattimille, jossa tapahtuu alkalointi ja myös osa raudasta poistuu.

Lähtevä vesi UV-desinfioidaan ja jälkivarmistukseksi lisätään pieni määrä klooria. Autionmaan vesilaitoksen vesi jaellaan Kurikkaan, Jalasjärvelle, Ilmajoelle ja Seinäjoelle.

Autionmaalta lähtevä vesi 2023

LOGO.png

Määritys                     Keskisarvo  Minimi  Maksimi     Yksikkö

Heterotrofinen pesäkeluku 22±2 ⁰C 68±4h

Koliformiset bakteerit 37 ⁰C 24h

Alkaliteetti

Ammonium

Hiilidioksidi

Kalsium

Aktiivinen kokonaiskloori

Vapaa kloori

Kloridi

Kokonaiskovuus

Magnesium

Mangaani

Nitraatti

Nitriitti

pH

Rauta

Sameus

Orgaaninen kokonaishiili, TOC

Väriluku

Haju

Maku

0

0

0,80

<0,01

0,73

12

0,32

0,32

2,4

0,36

1,4

<1,1

<1,0

<0,01

8,3

13,7

0,36

<10

hajuton

mauton

0

0

0,77

<0,01

0,6

11

0,24

0,22

1,8

0,32

1,2

<1,1

<1,0

<0,01

8,1

6

<0,2

0,54

<10

1

0

0,98

<0,01

1,5

16

0,35

0,34

3,3

0,47

1,5

2,8

<1,0

<0,01

8,4

69

0,93

0,62

<10

pmy/ml

pmy/100ml

mmol/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mmol/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

FNU

mg/l

mg Pt/l

bottom of page