top of page

Koskuuslähteen vesilaitos

untitled-1-4.jpg

Koskuuslähteen vesilaitos otettiin käyttöön kesäkuussa 2004. Laitos on vuokrattu Ilmajoen kunnalta ja vuokrasopimuksen mukaisesti yhtiö on saneerannut laitoksen perusteellisesti. Laitoksen laajennusosa valmistui vuonna 2008.

Koskuuslähteen vesilaitoksen mitoituskapasiteetti on 120 m³/h ja vedenottolupa 4 000 m³/d. Laitokselle tuleva vesi johdetaan kaksivaiheisen ilmastuksen läpi flotaatioon raudanpoistoprosessiin. Tämän jälkeen vesi johdetaan hiekkasuodattimien läpi alavesisäiliöön. Lähtevä vesi desinfioidaan UV-valolla ja pienellä määrällä klooria.

Koskuuslähteen vesilaitoksen vesi johdetaan Lakeuden Veden runkolinjaan, missä vesi sekoittuu Autionmaan laitokselta tulevan veden kanssa. Vettä jaellaan Ilmajoelle ja Seinäjoelle. 

Koskuuslähteestä lähtevä vesi 2023

LOGO.png

Määritys                     Keskisarvo  Minimi   Maksimi    Yksikkö

Heterotrofinen pesäkeluku 22±2 ⁰C 68±4h

Koliformiset bakteerit 37 ⁰C 24h

Alkaliteetti

Alumiini

Ammonium

Hiilidioksidi

Kalsium

Aktiivinen kokonaiskloori

Vapaa kloori

Kloridi

Kokonaiskovuus

Magnesium

Mangaani

Nitraatti

Nitriitti

Permanganaattiluku

pH

Rauta

Sameus

Orgaaninen kokonaishiili, TOC

Väriluku

Haju

Maku

0

0

2,2

66

0,36

3,7

21

0,35

0,25

31,8

0,90

9,1

42

1,6

<0,01

5,3

8,1

6,7

<0,2

<10

hajuton

mauton

0

0

2,0

30

0,11

2,6

19

<0,05

<0,05

28

0,82

8,3

13

<1

<0,01

5

7,8

<3

<0,20

2,2

<10

1

0

2,5

90

0,43

6,6

23

0,45

0,44

33

0,97

9,8

55

4,2

<0,01

7

8,2

3,3

0,29

2,5

10

pmy/ml

pmy/100ml

mmol/l

µg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mmol/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

FNU

mg/l

mg Pt/l

bottom of page