top of page
Autionmaan_prosessikaavio_739px.jpg

Veden tuotanto

Vedenottamot

Kaikki Lakeuden Veden jakelema vesi on pohjavettä. Pohjavettä otetaan yhdeltätoista  pohjavedenottamolta ja vesi käsitellään kolmessa käsittelylaitoksessa. Vedenottamot Karviassa (Kauraharjunkangas ja Kantinkangas) otettiin käyttöön maalis-huhtikuussa 2021.

Keskimäärin talousvettä toimitettiin asiakkaille 17 155 m³ vuorokaudessa läpi vuoden.

Veden pumppaus jakautui ottamoittain seuraavasti:

Kauraharjunkangas (PK2)

Kantinkangas (PK1)

Kantikangas (PK3)

Pahalähde

Nummikangas A

Iso-Nummikangas

Heikinkangas A + B

Autionmaa

Koskuuslähde

Pyssykangas

Yhteensä

1 880

158

814

5 287

2 400

481

687

2 538

2 815

130

17 191

1 304

139

814

5 279

2 710

713

986

2 684

32 834

146

17 428

240_F_239019614_ADKOJAi4k1bRz1ClgeyymLm6
bottom of page