top of page

Lakeuden Vesi Oy:n jakaman veden määrä on keskimäärin 17 155 m³/

vuorokausi, josta suurimman asiakkaan, Seinäjoen Veden, osuus on

n. 10 500 m³/vuorokausi

Veden myynti

Vuonna 2022 vettä myytiin osakkaille seuraavasti:

Osakkaat 

Seinäjoki

Ilmajoki (sis. Anora/Altia)

Valio Oy

Kurikka (sis. Jalasjärvi)

Muut

Kaikki yhteensä

2022

m³/a

3 728 873

922 844

982 731

411 085

146 266

6 191 799

2021

m³/a

3 818 429

987 233

1 005 330

292 666

151 420

6 255 081

2021

m³/d

10 461

2 705

2 754

802

415

17 137

Osakkaiden lisäksi vettä myytiin pieniä määriä Nahkaluoman ja Nummikosken vesiosuuskunnalle,
Pahalähteen, Karvian pohjoispään ja Sahankylän vesiosuuskunnille sekä Kauhajoen Vesihuolto
Oy:lle.

bottom of page