top of page
Search

Tutkimuksia pohjavesialueiden rajauksien tarkistamiseksi Pitkämönkankaan ja Keltamäen alueilla

Updated: Aug 3, 2022

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Lakeuden Vesi Oy ja Kauhajoen Vesihuolto Oy tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kurikan ja Kauhajoen alueilla sijaitsevilla Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden yhteensovittamisessa entistä paremmin. Hanke toteutetaan osittain Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.
Tutkimukseen sisältyy mm. geofysikaalisia maastomittauksia sekä maaperäkairauksia ja pohjaveden havaintoputkiasennuksia. Maastotöiden toteutuksesta vastaa pääosin Geologian tutkimuskeskus. Maastotyöt aloitetaan tammi-helmikuussa 2018 maatutkaluotauksilla. Muut geofysikaaliset mittaukset sekä maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset tehdään kevään ja kesän 2018 aikana. Maanpinnalta suoritettavien maatutkaluotausten ja muiden geofysikaalisten mittausten yhteydessä tutkimusalueella liikutaan autolla, mönkijällä/moottorikelkalla tai jalan, pääasiassa alueen olemassa olevaa tiestöä ja urastoa hyödyntäen. Näistä mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon. Maaperäkairauksiin ja havainto-putkiasennuksiin pyydetään aina maanomistajan lupa ennen niiden suorittamista.


Lisätietoja tutkimuksista antavat erikoisasiantuntija Miikka Paalijärvi Geologian tutkimuskeskuksesta (029 503 5230 / miikka.paalijarvi@gtk.fi), alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (029 502 7911 / jyrki.palomaki@ely-keskus.fi), toimitusjohtaja Juha Santtila Lakeuden Vesi Oy:stä (0400 510 184 / juha.santtila@seinajoki.fi) ja toimitusjohtaja Pekka Mäkinen Kauhajoen Vesihuolto Oy:stä (0400 231 665 / pekka.makinen@kauhajoki.fi).5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page