top of page
Search

Päävesijohdon rinnakkaisputki

Updated: Aug 3, 2022

10.5.2021

Lakeuden Veden rinnakkaisvesijohto-projektin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen keväällä 2015. Ilmajoelle toteutettiin kaivamalla ja vaakaporaamalla n. 3,3 km uutta putkilinjaa nykyisen putken rinnalle. Talvella 2016-217 rinnakkaisputkea rakennettiin Ilmajoelle n. 4,6km ja talven 2017-2018 aikana rinnakkaisputken rakentamistyöt siirrettiin Kurikkaan, jotta rakentamistyöt saataisiin tehtyä yhtäaikaisesti Kurikan Magneetin rakentamisen kanssa. Keväällä jatkettiin rinnakkaislinjan rakentamista Kurikasta Ilmajoelle. Rakentamistöiden valmistuttua rinnakkaisputkea on rakennettu Kurikkaan ja Ilmajoelle 16 km.
Toukokuussa 2019 siirryttiin rakentamaan rinnakkaislinjaa Kauhajoelle Nummikankaalle yhdessä Kauhajoen Vesihuolto Oy:n kanssa. Nummijärven ja Hyypänjokilaakson välille rakennettiin noin 9 kilometriä uutta putkilinjaa nykyisen rinnalle. Linja valmistui vuoden 2019 lopulla ja otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa.

Tällä hetkellä suunnitellaan rinnakkaislinjan jatkamista Kurikasta kohti Autionmaan vesilaitosta. Tässä yhteydessä rakennetaan toinen alitusputki Jalasjoen kohtaan nykyisen rinnalle, mikä turvaa vedenjakelua entisestään.

Rinnakkaisen putken avulla turvataan häiriötöntä ja riittävää vedenjakelua. Samalla varaudutaan nykyisen runkolinjan saneeraukseen tulevaisuudessa.22 views0 comments

Comments


bottom of page